Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 20
Số truy cập : 2066256
Tin tức  

Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 18, 19/5/2020, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Phố Nối đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


       Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Hiến – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào, đồng chí Bùi Quang Chung – Phó giám đốc Sở Y tế Hưng Yên; các đồng chí UVBTV Thị ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND thị xã, Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy và đồng chí Thị ủy viên phụ trách Đảng bộ BVĐK Phố Nối.

 

Chủ đề của Đại hội: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần tự chủ; phấn đấu xây dựng bệnh viện phát triển bền vững.

    Đảng bộ BVĐK Phố Nối được thành lập vào tháng 02 năm 2010. Hiện tại, Đảng bộ bệnh viện có 20 Chi bộ trực thuộc, với 189 đảng viên (bao gồm 180 đảng viên chính thức và 9 đảng viên dự bị).

    Kể từ Đại hội Đảng bộ lần thứ II đến nay, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Đại hội đề ra cơ bản hoàn thành; hoạt động chuyên môn nền nếp và có hiệu quả thiết thực; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân không ngừng nâng cao; Bệnh viện chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác an ninh, trật tự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả đáng kể. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được của Đảng bộ là rất quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội II đề ra.

Đồng chí Ngô Thị Thúy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc Đại hội.

     Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các khoa, phòng, các đảng viên và cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy và lãnh đạo bệnh viện đã quán triệt sâu sắc Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Hàng năm, xác định rõ các tiêu chí có thể nâng mức chất lượng, xây dựng kế hoạch, phân công từng khoa, phòng triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Theo quan điểm hệ thống, nội dung được bệnh viện tích cực cải tiến đó là: các điều kiện phục vụ, chăm sóc người bệnh, chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng hoạt động chuyên môn, hoạt động cải tiến chất lượng và tiêu chí đặc thù (sản khoa, nhi khoa).

    Công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ được coi trọng; căn cứ vào quy hoạch xây dựng bệnh viện đến năm 2020, bệnh viện tích cực đào tạo nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn, quản lý cho cán bộ, viên chức. Trong 05 năm qua đã cử đi đào tạo sau đại học (CKII, Thạc sỹ, CKI) 46 người; học quản lý nhà nước 95 người; quản lý bệnh viện, quản lý chăm sóc 86 người; học đại học chuyên ngành 79 người.

    Hàng năm Đảng ủy đề ra nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong đó xác định rõ xây dựng đảng là then chốt; chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo Đề án của Thị ủy; chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

*Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ là:

 1. Xây dựng Đảng bộ có tinh thần đoàn kết cao, có bản lĩnh, năng lực lãnh đạo xây dựng Bệnh viện đa khoa Phố Nối trở thành một địa chỉ tin cậy trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

2. Không ngừng cải tiến chất lượng bệnh viện, được đánh giá theo Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0).

3. Tích cực đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo hướng liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương.

4. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức. Xây dựng tiêu chuẩn viên chức bệnh viện theo hướng đáp ứng chuẩn của Bộ Y tế.

6. Nâng cao đời sống thu nhập cho cán bộ, nhân viên.

7. Chuẩn bị các điều kiện, triển khai tự chủ 100% chi thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Sáu – Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐCS, Trưởng khoa Cấp cứu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 vàphương hướng nhiệm kỳ mới

        Thực hiện Thông báo số 549-TB/ThU ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XXVI Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tại đại hội đảng bộ các cấp; lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội.

        Các chi bộ, các đoàn thể BVĐK Phố Nối đã tổ chức thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

       - Tổng số lượt đảng viên, viên chức và người lao động dự góp ý: 189.

       - Số lượng ý kiến phát biểu: 131

      Không khí thảo luận trao đổi, tranh luận, sôi nổi...; xu hướng chung nhất trí rất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ XXVI; quá trình thảo luận báo cáo chính trị và các văn kiện đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động bệnh viện. Quá trình chuẩn bị văn kiện của các cấp rất nghiêm túc, công phu; chất lượng văn kiện rất cao; nội dung, bố cục rất hợp lý.

Đồng chí Đỗ Chí Phong–UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng

     Với các kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Bệnh viện 03 năm (2015, 2016, 2019) đạt trong sạch vững mạnh, hai năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ trực thuộc: hàng năm 100% hoàn thành nhiệm vụ (chỉ tiêu 100%), trong đó 61,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 27,2% hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Hướng tới mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”, Đảng bộ BVĐK Phố Nối đề ra chỉ tiêu:100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XIII; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên,100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 50% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, Sở Y tế tới toàn thể đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể.

    Tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phù hợp yêu cầu thực tế, coi trọng công tác giám sát thường xuyên; kiện toàn tổ chức các chi bộ và tổ chức các khoa/phòng phù hợp với tình hình thực tế, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trong công tác dân vận.

Bệnh viện đa khoa Phố Nối xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Hiến – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Mỹ Hào đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy BVĐK Phố Nối trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

    Công tác xây dựng tổ chức Đảng tại bệnh viện được chú trọng. Mặc dù là đơn vị sự nghiệp, với nhiều sự biến động về mặt tổ chức và nhân sự, đến nay, Đảng ủy bệnh viện đã cơ bản hoàn thiện và ổn định bộ máy, công tác phát triển đảng viên được thực hiện nghiêm túc với số lượng lên đến 189 đảng viên.

    Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quang Hiến đề nghị bệnh viện cần tiếp tục tập trung, chú trọng hơn nữa thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Làm tốt công tác xây dựng cấp uỷ đảm bảo phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

- Tích cực giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện học tập và nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Đồng chí Lê Quang Hiến – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thị xã Mỹ Hào phát biểu chỉ đạo Đại hội.

       Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 một lần đủ 11 đồng chí; lấy ý kiến giới thiệu Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Ngô Thị Thúy.

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đại hội khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban chấp hành lấy ý kiến của toàn thể Đại hội

     Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ BVĐK Phố Nối dự Đại hội Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đại biểu chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ BVĐK Phố Nối khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

 

 Tin liên quan
Trao tặng quà tết cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn(23/01/2020)
Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2020(17/01/2020)
Khai trương phòng tư vấn tăng huyết áp - đái tháo đường và tổ chức khám sàng lọc bệnh lý tim mạch và đái tháo đường miễn phí(01/11/2019)
Khai trương phòng tư vấn và tổ chức khám tầm soát miễn phí bệnh lý tim mạch và đái tháo đường(21/10/2019)
Viện Tim Mạch - Bệnh viện Bạch Mai về thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối(15/07/2019)
Chi Hội Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV(19/10/2018)
Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức khóa đào tạo: “Cập nhật một số chuyên đề Hồi sức cấp cứu”.(17/01/2018)
Bệnh viện đa khoa Phố Nối tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018(03/01/2018)
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phố Nối(09/11/2017)
Tập huấn, hướng dẫn mã hoá bệnh tật, tử vong theo ICD-10(20/10/2017)