Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 2
Số truy cập : 1354737
Khoa Dược  
Cơ cấu tổ chức  
ĐT: 0221.6523.666

1. Giới thiệu chung về khoa

   Khoa Dược được thành lập và đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện năm 2006. Khoa Dược chịu trách nhiệm cung cấp thuốc, dược liệu, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và y dụng cụ.

2. Tổ chức, nhân sự
2.1. Nhân sự

Phụ trách khoa - Phó khoa:
Ths.Ds Đào Thị Minh Doan
Phó trưởng khoa
DS.CKI Vũ Xuân Minh
Phó trưởng khoa
DS.CKI Đỗ Văn Nhật

 

 

Tổng số: 21 nhân viên

 •  Trong đó: 01 Thạc sỹ, 02 DS chuyên khoa I, 02 DS đại học, 02 DS cao đẳng và 14 DS trung học.

2.2.  Tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

 

Chức năng nhiệm vụ  

1. Chức năng của khoa

       Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. Nhiệm vụ của khoa

 • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

 • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

 • Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

 • Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn.

 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

 • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

 •  Tham gia chỉ đạo tuyến.

 •  Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

 •  Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

 •  Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

 •  Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế./.                                     

Các hoạt động