Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 14
Số truy cập : 2066300
Hướng dẫn khám bệnh  

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

  • Bước 1: Người bệnh đến bàn hướng dẫn được chỉ dẫn lấy số thứ tự, xếp hàng đăng ký tại quầy đăng ký khám bệnh (ô cửa 01, 02 đối tượng BHYT, ô cửa 03 đối tượng ưu tiên và đối tượng không BHYT) theo chuyên khoa.

  • Bước 2: Người bệnh đến phòng khám chờ gọi vào khám bệnh theo thứ tự trên máy.

  • Bước 3: Bác sĩ khám bệnh, chỉ định: xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, điện tim, …

  • Bước 4: Người bệnh lấy phiếu chỉ định làm xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, điện tim, … đến quầy duyệt BHYT (TH không  BHYT nộp tiền tại quầy thu viện phí).

  • Bước 5: Người bệnh đến các phòng làm xét ngiệm, chụp XQ, điện tim, siêu âm, …

  • Bước 6: Người bệnh lấy kết quả: xét nghiệm, XQ, điện tim, siêu âm, …

  • Bước 7: Người bệnh trở lại phòng khám gặp bác sĩ  kê đơn thuốc hoặc nhập viện.

  • Bước 8: Trường hợp BHYT thanh toán BHYT sau đó lĩnh thuốc theo đơn tại Quầy cấp thuốc BHYT.

    • Trường hợp không có BHYT mua thuốc theo đơn.