Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 7
Số truy cập : 829143
Cơ cấu tổ chức của bệnh viện  

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

Giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Ngô Thị Thúy
   
Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Vũ Thị Thanh Huyền
 
                                              

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *