Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 10
Số truy cập : 2506669
Cơ cấu tổ chức của bệnh viện  

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

 

 

 
Giám đốc Bệnh viện
BSCKII. Phạm Đăng Quế
 
                   

 
Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Nguyễn Quốc Sáu
 
Phó giám đốc Bệnh viện
 Thạc sỹ. BS Đỗ Chí Phong    
Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Vũ Thị Thanh Huyền

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *