Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 9
Số truy cập : 1179492
Cơ cấu tổ chức của bệnh viện  

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

Giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Ngô Thị Thúy
         
Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Vũ Thị Thanh Huyền
Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Nguyễn Quốc Sáu
Phó giám đốc Bệnh viện
        Thạc sỹ. Đỗ Chí Phong                                

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *