Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 2
Số truy cập : 1234879
Cơ cấu tổ chức của bệnh viện  

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

 

 

Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện
BSCKI. Vũ Thị Thanh Huyền
                                              

 

Phó giám đốc Bệnh viện
BSCKI. Nguyễn Quốc Sáu
Phó giám đốc Bệnh viện
                    Thạc sỹ. BS Đỗ Chí Phong                                

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *