Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 15
Số truy cập : 2506886
Văn bản của bệnh viện  
STTTênCập nhậtXem trực tiếpDownload
1 Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối 17/05/2019 Xem văn bản Download
2 Báo cáo tự kiểm tra đánh giá CLBV 2018 03/12/2018 Xem văn bản Download
3 Nghị quyết hội nghị CBCNVC 2018 03/01/2018 Xem văn bản Download
4 Kết quả kiểm tra bệnh viện 2017 03/01/2018 Xem văn bản Download
5 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2017 04/12/2017 Xem văn bản Download
6 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017 30/06/2017 Xem văn bản Download
7 Báo Cáo chất lượng BV 2016 20/12/2016 Xem văn bản Download
8 10 Năm Bệnh Viện Đa Khoa Phố Nối Trưởng Thành 25/11/2016 Xem văn bản Download
9 Báo Cáo Chất Lượng Bệnh Viện Tháng 6/2016 01/09/2016 Xem văn bản Download
10 Báo cáo tự kiểm tra CLBV năm 2015 01/12/2015 Xem văn bản Download
11 Kế hoạch phát triển bệnh viện đến năm 2020 10/11/2015 Xem văn bản Download
12 Danh mục kỹ thuật 31/08/2015 Xem văn bản Download
13 Kết quả kiểm tra CLBV 6.2015 01/07/2015 Xem văn bản Download
14 Quy định về công tác cấp cứu người bệnh tại bệnh viện – A14 30/01/2015 Xem văn bản Download