logo

Tổ chức Hội Thảo chuyên đề ung thư

(23/05/2024)

Ngày 15/5/2024 Bệnh viện đa khoa Phố Nối Tổ chức Hội thảo ứng dụng các xét nghiệm ung thư và tuyến giáp trong chẩn đoán lâm sàng