logo

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

   
 

Giám đốc Bệnh viện

BSCKII. Phạm Đăng Quế

 
   

 

Phó giám đốc Bệnh viện

BSCKI. Nguyễn Quốc Sáu

 

Phó giám đốc Bệnh viện

 Thạc sỹ. BS Đỗ Chí Phong