logo

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

STT

Khoa / Phòng

Số điện thoại

01

GĐ. Ngô Thị Thúy

0221.6297.999

02

PGĐ. Vũ Thị Thanh Huyền

0221.6272.999

03

Máy Fax

0221.3767.222

04

Phòng Tổ chức cán bộ

0221.6536.888

05

Phòng Hành chính quản trị

0221.6558.888

06

Phòng Tài chính kế toán

0221.6513.888

07

Thủ quỹ

0221.6554.888

08

Văn phòng Công đoàn

0221.6506.888

09

Phòng Điều dưỡng

0221.6504.888

10

Phòng VT - TBYT

0221.6279.888

11

Ban Quản lý dự án xây dựng

0221.6276.888

12

Phòng Kế hoạch tổng hợp

0221.6523.888

13

Phòng khám

0221.6332.666

14

Khoa cấp cứu

0221.6334.666

15

Khoa HSTC và Chống độc

0221.6274.666

16

Khoa Chấn thương

0221.6299.666

17

Khoa Ngoại tổng hợp

0221.6298.666

18

Khoa Ung bướu

0221.6292.666

19

Khoa Phụ sản

0221.6278.666

20

Khoa Chuyên khoa

0221.6295.666

21

Khoa Nội tổng hợp

0221.6272.666

22

Khoa Thần kinh - Nội tiết

0221.6294.666

23

Khoa YHCT

0221.6284.666

24

Khoa Tim mạch

0221.6281.666

25

Khoa Nhi

0221.6283.666

26

Khoa Truyền nhiễm

0221.6289.666

27

Khoa Da liễu

0221.6287.666

28

Khoa CXK – Tiết niệu và lọc máu

0221.6297.666

29

Khu lọc máu

0221.6279.666

30

Khoa VLTL - PHCN

0221.6535.666

31

Khoa GMPT

0221.6552.666

32

Khoa Xét nghiệm

0221.6522.666

33

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

0221.6533.666

34

Khoa Dược

0221.6523.666

35

Khoa Chống nhiễm khuẩn

0221.6291.666

36

Khoa Dinh dưỡng

0221.6502.666

37

Điện nước

0221.6507.777

38

Lễ tân - tạp vụ

0221.6517.777

39

Bảo vệ

0221.6550.555