logo

GIỚI THIỆU VỀ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỐ NỐI

 

    Bệnh viện đa khoa Phố Nối được thành lập và thu dung bệnh nhân điều trị từ tháng 11 năm 2006; Bệnh viện  được xếp đa khoa hạng II và là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh của tỉnh Hưng Yên. Bệnh viện có quy mô 450 giường bệnh, 06 phòng chức năng, 19 khoa lâm sàng và 04 khoa cận lâm sàng; đội ngũ cán bộ, viên chức phát triển và trưởng thành nhanh, triển khai thành công và hiệu quả nhiều kỹ thuật cao, phức tạp.

Bệnh viện có chức năng, nhiệm vụ :

1. Cấp cứu – Khám bệnh - Chữa bệnh

 • Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

 • Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong khu vực.

 • Chuyển tuyến người bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
 • Tổ chức khám và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

2. Đào tạo cán bộ y tế

 • Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học, cao đẳng và trung học.

 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn.

3. Nghiên cứu khoa học về y học

 • Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học.

 • Kết hợp với các bệnh viện tuyến trên, các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

4. Thực hiện Đề án số 1816/BYT và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật

 • Tiếp nhận, triển khai kỹ thuật mới do tuyến trên chuyển giao, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo Đề án số 1816/BYT và theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

 • Lập kế hoạch và chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn.

 • Kết hợp với Bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong địa bàn tỉnh.

5. Phòng bệnh

 • Tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho nhân dân

 • Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6. Kinh tế y tế

 • Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của   Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
 • Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

7. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện Dự án xây dựng bệnh viện

Tổ chức thực hiện Dự án nâng cấp và mở rộng bệnh viện lên quy mô 600 giường bệnh.

Chất lượng và thân thiện là mục tiêu phấn đấu phát triển bền vững của  bệnh viện.

 

                       BS.CKII Phạm Đăng Quế - Giám đốc Bệnh viện.