logo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Quá trình phát triển

      Được thành lập và hoạt động cùng với Bệnh viện, ban đầu khoa chỉ có 01 bác sỹ và 02 kỹ thuật viên với một máy Xquang và một máy Siêu âm đen trắng, đến nay Bệnh viện đã có máy CT Scanner, máy Cộng hưởng từ, Siêu âm 4D, hệ thống chụp X quang kỹ thuật số, 01 hệ thống chụp Xquang số hóa, 01 máy Xquang di động, 01 máy X quang răng toàn cảnh và 01 giàn nội soi tiêu hóa.

II. Nhân lực

Tổng số nhân viên : 19

Trong đó:

  • Bác sỹ chuyên khoa cấp I : 06

  • ĐDĐH : 02; ĐDTH 02

  • Kỹ thuật viên: 07

  • YsĐK: 01; YsYHCT:01

Trưởng khoa:

BSCKI Hoàng Xuân Thủy

 

KTV trưởng

CN Quách Ngọc Lập

CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

  1. Thực hiện chẩn đoán hình ảnh trên các phương tiện: máy X quang thường quy, máy siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ và nội soi dạ dày, đại tràng.

  2. Can thiệp cầm máu trong chảy máu thực quản, dạ dày, gắp giun ống mật chủ, cắt đốt polype đường tiêu hóa, gắp dị vật đường tiêu hóa... siêu âm hướng dẫn chọc hút dịch màng phổi, nang giả tụy, sinh thiết gan, tuyến giáp...

  3. Đào tạo bác sỹ tuyến dưới về một số lĩnh vực như siêu âm, nội soi...

  4. Nghiên cứu khoa học: Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và các sáng kiến cải tiến chất lượng

CÁC HOẠT ĐỘNG

Một số hình ảnh của khoa