logo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Nhân lực : 02


Kỹ thuật viên trưởng :
CN điều dưỡng đại học. Đào Văn Mạnh

  • 01 kỹ thuật viên cao đẳng dinh dưỡng

CÁC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

  2.  Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

  3. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

  4. Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

  5. Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

  6. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

Khoa Dinh dưỡng được chia làm 2 bộ phận:

  • Bộ phận tư vấn dinh dưỡng: Có nhiệm vụ tư vấn và xây dựng thực đơn thường và bệnh lý, kết hợp với các bác sỹ các khoa lâm sàng để đưa ra chế độ ăn phù hợp cho bệnh nhân.

  • Bộ phận tiết chế: Chế biến các suất ăn cho bệnh nhân theo đúng thực đơn và chia suất ăn đến tận giường bệnh.