logo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Quá trình phát triển: 

    Phòng Điều dưỡng tiền thân được tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp, hoạt động độc lập từ tháng 11 năm 2006.

II. Nhân sự và tổ chức

1. Nhân sự: Tổng số cán bộ: 04

      Trong đó:

 • Cử nhân đại học Điều dưỡng: 03

 • Cử nhân cao đẳng Điều dưỡng: 01

 

Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

CN. Luyện Thị Thắm

Tập thể Phòng Điều dưỡng

2. Tổ chức bộ phận:

 • Bộ phận giám sát khối lâm sàng

 • Bộ phận giám sát khối cận lâm sàng

 • Bộ phận giám sát khối khám bệnh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

 2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

 3. Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

 4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn.

 5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

 6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

 7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

 8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

 9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

 10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

I. Các hoạt động chính:

 1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh trong toàn bệnh viện.

 2. Thường quy đi buồng tại các khoa.

 3. Tổ chức bình phiếu theo dõi chăm sóc người bệnh cấp bệnh viện.

 4. Là đầu mối xây dựng, bổ sung các quy định kỹ thuật về chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định của Bộ Y tế và đặc điểm của từng chuyên khoa.

 5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, kỹ thuật chuyên môn, ghi chép hồ sơ điều dưỡng và công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

 6. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn bệnh viện.

 7. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

 8. Tổ chức Hội thi tay nghề, Hội thi Điều dưỡng giỏi thanh lịch 2 năm/1 lần.

II. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được:

 1. Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010, 2012, 2013.

 2. Bằng khen Bộ Y tế năm 2011.

 3. Giấy khen Sở Y tế năm 2010, 2012.

 4. Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2011.

 5. Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm năm 2013.

 6. Bằng khen Trung ương hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2013.

III. Định hướng phát triển:

 1. Hoàn thiện và tăng cường năng lực hệ thống quản lý điều dưỡng.

 2. Nâng cao chất lượng chăm sóc điều dưỡng thông qua bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản, an toàn và chất lượng cho người bệnh tới khám, điều trị tại bệnh viện.

 3. Tổ chức giám sát chặt chẽ các Quy chế chuyên môn, đặc biệt là các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và ghi chép hồ sơ điều dưỡng.

 4. Đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

 5. Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng chăm sóc và giao tiếp tốt. Mục tiêu: là đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

IV. Một số hình ảnh hoạt động:

 

Lễ phát động Tuần lễ rửa tay tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Lãnh đạo Bệnh viện và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tại

Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch năm 2010.

Thi thực hành chạy trạm tại Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch năm 2010.

Thầy thuốc ưu tú - BSCKII. Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Sở Y tế,

 nguyên Giám đốc Bệnh viện trao giải đặc biệt cho thí sinh.

Lễ ký cam kết thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên

Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tại Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch 2013.

25 Thí sinh tại vòng chung kết Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch 2013.

Thi thực hành chạy trạm tại Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi thanh lịch 2013.

 

Một số hình ảnh về hoạt động chuyên môn chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện.