CHẤT LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN LÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN BỀN VỮNG
  Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 19
Số truy cập : 2066328
Tin tức & sự kiện  
 
Yêu cầu báo giá
(28/09/2023)
Bệnh viện đa khoa Phố Nối có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu sửa chữa thay thế vật tư cho máy chạy thận nhân tạo
 
Yêu cầu báo giá
(26/09/2023)
Bệnh viện đa khoa Phố Nối có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu sửa chữa thiết bị y tế
 
Yêu cầu báo giá
(25/09/2023)
Bệnh viện đa khoa Phố Nối có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu Mua sắm cồn y tế 96 độ
 
Yêu cầu báo giá
(21/09/2023)
Bệnh viện đa khoa Phố Nối có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu sửa chữa thiết bị y tế