Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 2
Số truy cập : 1354706
Khoa Phẫu thuật - GMHS  
Cơ cấu tổ chức  

       Khoa thực hiện nhiệm vụ, hoạt động tổ chức phẫu thuật điều trị từ ngày Bệnh viện hoạt động: 16/11/2006.

I. Tổ chức và nhân sự

   Tổng số 24 cán bộ, viên chức, trong đó:

 • 05 Bác sỹ 

 • 09 Kỹ thuật viên Gây mê

 • 08 Điều dưỡng

 • 01 Hộ lý

 •  

  01 YS nha

Điều dưỡng trưởng:
Cử nhân ĐH. Lê Thị Hồng Nhung

II. Cơ sở vật chất

 • Phòng mổ có 04: được trang bị các thiết bị hiện đại

  • 08 bàn mổ và  08 máy mê, 08 mornitoring, 08 dao điện DRAGER

  • 03 dàn phẫu thuật nội soi: ổ bụng, tiết niệu, nội soi TMH

  • 01 dàn nội soi Lase tán sỏi niệu quản

 • Một phòng hồi sức tích cực sau mổ:

  • 08 giường

  • 04 máy thở ESPRITE, 08 mornitoring, 08 bơm tiêm điện...

Chức năng nhiệm vụ  
1. Chức năng:

   Khoa gây mê - Hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác Gây mê - Hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ:

 • Thực hiện quy trình chuyên môn Gây mê - Hồi sức đã được người có thẩm quyền phê duyệt

 • Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực Gây mê - Hồi sức

 • Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện phân công

Các hoạt động  

Hướng phát triển

 • Mở rộng các kỹ thuật gây mê, hồi sức đáp ứng yêu cầu phát triển bệnh viện 600 giường và đa khoa hạng I.

 • Đào tạo dài hạn BSCK I, Thạc sỹ, BSCKII, Tiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.